Báo cáo ngày 28/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 28/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 370 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 28/7/2022)

1. Hỏa hoạn

– 09h00 ngày 26/7, tại xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xảy ra cháy 01 nhà dân làm 01 người chết (Nguyễn Văn Hùng – 1962), nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

11h00 ngày 27/7 tại xã Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xảy ra cháy 02 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. BCH quân sự huyện Chợ Mới huy động 15 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 12h10 cùng ngày.

2. Tai nạn thủy nội địa

11h30 ngày 26/7, tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Hà Văn Hùng (2018) đi tắm suối cùng các anh chị bị đuối nước tử vong, gia đình mai táng.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong