Báo cáo ngày 28/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 28/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 372 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 28/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 28/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 216.227.881; tử vong 4.499.271, điều trị khỏi 193.215.575.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 410.366; điều trị khỏi 198.614; tử vong 10.053; đang điều trị 201.695.

2. Hỏa hoạn

22h51 ngày 27/8, tại Số 8C Trần Quang Diệu, phường 13, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh xảy ra cháy trụ điện, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 02 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 23h15 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

10h00 ngày 27/8, tại khu vực cách bờ biển xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre khoảng 06 hải lý, tàu Thiên Tài 68, đang thi công công trình điện gió, có lao động Nguyễn Hữu Hòa (SN 1967) bị mệt mỏi, khó thở. Thuyền trưởng đề nghị cấp cứu khẩn cấp. Biên phòng tỉnh Bến Tre điều 12 CBCS/01 tàu (BP 16-04-01), 01 ca nô ra hiện trường tiếp nhận đưa về bờ cấp cứu và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình Đại/Bến Tre.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ cấp cứu người bị bệnh trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức