Báo cáo ngày 28/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 28/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 419 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 28/8/2022)

1. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 23h00 ngày 26/8, tại khu vực cách Đông Nam mũi Vũng Tàu/Bà Rịa- Vũng Tàu khoảng 58 hải lý, ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi) ngư dân tàu cá BTh 96671TS, bị viêm phổi mãn tính, tình trạng khó thở, tàu cá đưa bệnh nhân chạy về bờ để được hỗ trợ cứu chữa, nhưng bị hỏng trục láp. Thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Lúc 20h30 ngày 27/8, tàu SAR 413 và kíp bác sỹ đi đón và cấp cứu bệnh nhân trên; 00h48 ngày 28/8, tiếp cận, tiếp nhận, đưa bệnh nhân về Vũng Tàu, đến 04h30 ngày 28/8, cập bờ bệnh nhân được bàn giao cho các cơ quan chức năng đưa vào bệnh viện cứu chữa kịp thời.

– 07h33 ngày 27/8, tại khu vực cách Đông Nam Hồng Kông/Trung Quốc khoảng 200 hải lý (20034’N – 117057’E), tàu TRUMP SW, Quốc tịch Panama, hành trình từ Trung Quốc đến Indonesia đã cứu vớt 08 người trôi dạt trên biển. Qua xác minh ban đầu: 08 người trên có quốc tịch Myanmar, do tàu cá bị chìm nên trôi dạt trên biển; nguyện vọng được rời tàu tại Vũng Tàu và hồi hương về nước. Dự kiến 20h00 ngày 29/8, tàu TRUMP SW sẽ cập Vũng Tàu. Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với các lực lượng chức năng sẵn sàng lực lượng, phương tiện tiếp nhận, chăm sóc y tế, xác minh và giải quyết theo quy định.

2. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ cứu nạn, ngư dân tàu cá bị chìm, người bị bệnh trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong