Báo cáo ngày 28/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 28/9/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 422 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 28/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 28/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 233.173.026; tử vong 4.771.354, điều trị khỏi 209.923.863.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 766.051; điều trị khỏi 538.454; tử vong 18.758; đang điều trị 208.839.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 10h30 ngày 27/9, bệnh xá đảo Sơn Ca/QĐ Trường Sa tiếp nhận, khám, cấp thuốc cho bệnh nhân Lâm Văn Ánh (1968), ngư dân tàu cá QNa 94998 TS bị bệnh cao huyết áp. Hiện bệnh nhân đã về tàu tự điều trị.

– 16h00 ngày 27/9, tại khu vực biển cách Đông Đông Nam Cửa Hội/Nghệ An khoảng 74 hải lý, tàu cá NA 99899 TS/13LĐ, bị hỏng máy chính, thả trôi.Thuyền trưởng tàu đề nghị được hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An; BTM Bộ đội Biên phòng; Hải quân; Cảnh sát biển duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải, phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động các tàu cá cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần biết để có biện pháp hỗ trợ.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tàu cá bị sự cố, cứu chữa ngư dân bị bệnh và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức