Báo cáo ngày 29/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 29/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 373 /BC-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 29/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 29/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 216.769.574; tử vong 4.508.257, điều trị khỏi 193.703.577.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 422.469; điều trị khỏi 210.989; tử vong 10.405; đang điều trị 201.075.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

– 13h00 ngày 28/8, tại Số 57 đường Ngô Quyền, xã Trà Đa, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ nổ đầu đạn 105mm (còn sót sau chiến tranh) làm ông Lê Minh (1966) tử vong, nguyên nhân do nạn nhân cưa đầu đạn gây nổ. Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân khu 5 chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với dịa phương xác minh, xử lý theo quy định.

– 14h30 ngày 28/8, tại khu vực Tây Nam sân bay Đà Nẵng xảy ra cháy 02ha thảm thực vật, nguyên nhân do đạn phốt pho còn sót sau chiến tranh tự bốc cháy. Bộ Quốc phòng điều 474 CBCS và 14 phương tiện (06 xe chữa cháy, 08 xe ô tô), dập tắt đám cháy lúc 15h50 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn: – 21h00 ngày 28/8, tại khu vực hạ lưu sông Dinh, Bình Thuận xảy ra lũ quét (do mưa lớn đầu nguồn đổ về kết hợp với thủy triều đang xuống). Hậu quả: Cuốn trôi, chìm 25 tàu cá; xuồng và 01 xà lan. Quân khu 7 điều 44 Bộ đội, 10 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ cứu kéo 02 xuồng, 01 xà lan vào bờ an toàn.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức