Báo cáo ngày 29/9/2017 (Tính đến 17h00 ngày 29/9/2017)

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

 

BỘ TỔNG THAM MƯU

CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1235/BC-CHCN   

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/9/2017

(Tính đến 17h00 ngày 29/9/2017)

 

 

 

1. Tai nạn lao động

05h00 ngày 29/9, tại Công trường 3, Công ty than Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra sạt lở hầm lò làm vùi lấp 02 công nhân (Nông Văn Mộc SN 1982 và Lưu Văn Nhâm SN 1991). Công ty huy động Lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm đưa được thi thể 02 nạn nhân ra ngoài lúc 14h00 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

Về vụ tàu cá BĐ 97172 TS/03LĐ bị hỏng máy, thả trôi (tiếp theo báo cáo số 1230/BC-CHCN ngày 28/9): Lúc 08h30 ngày 29/6, tàu SAR 412 lai dắt tàu bị nạn cùng 03 ngư dân về Quy Nhơn/Bình Định an toàn (02 ngư dân còn lại đã được chuyển sang tàu cá khác).

– 10h00 ngày 27/9 tại 10031‘N-108058‘E (cách Đông đảo phú Quý/Bình Thuận khoảng 03 hải lý), tàu cá BV 95869 TS có 01 ngư dân bị đuối nước, tử vong, do xuống biển tắm. Thuyền trưởng tổ chức vớt thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.  

– 16h30 ngày 28/9, tại khu vực cầu số 5 Cảng Tân Vũ/Hải Phòng, 01 người ngồi trên cầu bị rơi xuống biển mất tích (Trần Thanh Vũ, SN 1964). Biên phòng Hải Phòng điều 01 xuồng/03 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nạn nhân, nhưng chưa có kết quả.

– 04h00 ngày 28/9, tại 10050‘N-109020‘E (cách Đông Bắc đảo Phú Quý/Bình Thuận khoảng 30 hải lý), tàu cá BV 98777 TS có 01 ngư dân bị ngã từ cabin xuống sàn tàu, tử vong. Thuyền trưởng tổ chức đưa thi thể về bờ bàn giao cho gia đình mai táng.

– 03h00 ngày 29/9, tại 06058‘N-105056‘E (cách Đông Nam đường phân định Việt Nam-Inddônêxia khoảng 46 hải lý), tàu cá BĐ 95593 TS có 01 ngư dân bị bệnh tử vong (Phạm Hoài Nhân, SN 1982). Thuyền trưởng tổ chức đưa thi thể về bờ bàn giao cho gia đình mai táng.

3. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, báo cáo đúng quy định. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm các nạn nhân bị sạt lở vùi lấp hầm lò, cứu nạn trên biển. Đặc biệt tàu SAR 412 kịp thời cứu nạn và lai dắt tàu cá BĐ 97172/TS 03 ngư dân về Quy Nhơn/Bình Định an toàn

Cục Cứu hộ – Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.    

  

 Nơi nhận:

– Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

– Đ/c TTMT, CN TCCT (để b/c);

– Trực Chỉ huy BTTM (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh (để b/c);

– CVP BQP, Trực ban SCH BQP;

– C51, C69, C12, C14, Báo QĐND, THQĐ;

– Thủ trưởng Cục, các Phòng, Ban;

Lưu: VT, TB; D26b.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Đại tá Phạm Văn Tỵ