Báo cáo ngày 30/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 30/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 75 /BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 30/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 30/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 373.195.586; tử vong 5.676.292; điều trị khỏi 294.832.585;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.233.287; điều trị khỏi 1.962.597; tử vong 37.547; đang điều trị 233.143.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn

– 01h22 ngày 30/01, tại xã Đông Hà, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, xảy ra cháy cửa hàng sửa chữa xe máy, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h50 cùng ngày.

– 03h35 ngày 30/01, tại chợ Phủ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Tp.Hà Nội, xảy ra cháy 06 gian hàng bán giầy dép, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 13 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 04h45 cùng ngày.

2.2. Cháy rừng: 14h00 ngày 29/01, tại thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, xảy ra cháy 01 ha rừng phòng hộ, nguyên nhân đang được điều tra. Lữ đoàn 681/Vùng 2 Hải quân điều động 12 CBCS, 02 xe chữa cháy, 01 xe cứu thương phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 18h00 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu