Báo cáo ngày 30/3/2018 (Tính đến 16h30 ngày 30/3/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 182 /BC-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/3/2018

(Tính đến 16h30 ngày 30/3/2018)

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn:

18h00 ngày 29/3, tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, xảy ra cháy xưởng gỗ và cháy lan sang 04 nhà liên kề, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 212 người (Bộ đội 35, Dân quân 27, lực lượng khác 150) và 10 xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 21h00 cùng ngày.

– 06h15 ngày 30/3, tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội, xảy ra cháy kho chứa phế liệu nhựa, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 02 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 06h30 cùng ngày.

1.2. Cháy rừng:

– 12h45 ngày 29/3, tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, xảy ra cháy 15ha rừng tràm tái sinh. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 19h00 cùng ngày.

– 17h10 ngày 29/3, tại khu vực Tây Nam núi Cột Cờ, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải phòng, xảy ra cháy khoảng 0,02ha rừng. Tiểu đoàn 151/Vùng 1 Hải quân điều 25 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 18h00 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá BĐ 97799 TS có 01 ngư dân bị đau tim, sức khỏe yếu (tiếp theo báo cáo số 181/BC-VP ngày 29/3): Lúc 08h30 ngày 30/3, tàu cá BĐ 97799 TS đưa ngư dân bị bệnh lên Đảo Song Tử Tây/QĐ.Trường Sa để cấp cứu. Hiện tại, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, bệnh xá đảo tiếp tục theo dõi điều trị.

– 04h30 ngày 30/3, tàu HD 2372/08 TV hoạt động tại khu vực Bến Gót/Cát Hải/Hải Phòng đâm vào kè chắn cát, chìm. Biên phòng Hải Phòng điều 02 xuồng/08 CBCS ra cứu nạn kịp thời các thuyền viên tàu bị nạn đưa vào bờ an toàn lúc 05h10 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động điều động lực lượng, phương tiện tổ chức hỗ trợ cứu nạn trên biển và dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.  

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa