Báo cáo ngày 30/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 30/4/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 90 /BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/4/2021

(Tính đến 17h30 ngày 30/4/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 30/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 151.233.682 người; số người tử vong 3.182.051 người; số người hồi phục 129.187.947 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.914 ca; điều trị khỏi 2.516 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 359 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 38.513 ca.

2. Hỏa hoạn

17h30 ngày 29/4, tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên xảy ra cháy 1.900m2 nhà xưởng may đo của Cty Bách Thuận, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 30 người (Bộ đội 10, Dân quân 20), 05 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 23h45 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

01h00 ngày 30/4 tại khu vực cảng Hải Linh, Hải Phòng, Đoàn Xuân Thanh SN 1992 thuyền viên tàu Hải Linh 02 rơi xuống biển mất tích, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều ca nô CN 06 phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tìm kiếm. Lúc 10h30 cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, tìm kiếm người mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TT CP, Chủ tịch UBQG ƯPSCTT&TKCN (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong