Báo cáo ngày 30/6/2021 (Tính đến 17h30 ngày 30/6/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 290 /BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/6/2021

(Tính đến 17h30 ngày 30/6/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 30/6)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 182.594.436; số người tử vong 3.954.024; số người hồi phục 167.207.716.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 16.571; điều trị khỏi 6.764; tử vong 80; đang điều trị 9.727, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 95.654.

2. Thiên tai: 08h00 ngày 30/6, tại Phường 11, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xảy ra sạt lở 40 m2 đất bờ kênh Ông Kho. Địa phương huy động 10 Dân quân, phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 01h50 ngày 30/6, tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 100m2 nhà xưởng ép mùn cưa Hương Lợi, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 03h00 cùng ngày.

– 07h00 ngày 30/6, tại KCN Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra cháy 400m2 nhà xưởng của Công ty THHH Nông Trại Xanh, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 06 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 09h00 cùng ngày.

– 13h30 ngày 30/6, tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 11 người (Bộ đội 03, Dân quân 08), 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 14h00 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn, và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Hải Châu