Báo cáo ngày 30/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 30/7/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 339 /BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 30/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 30/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 197.390.740; tử vong 4.214.977, điều trị khỏi 178.540.567.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 133.405; điều trị khỏi 31.780; tử vong 1.022; đang điều trị 100.603.

2. Thiên tai: Ngày 29/7, tại địa bàn các huyện Lò Vấp, tỉnh Đồng Tháp và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xảy ra mưa, lốc làm tốc mái 13 nhà dân (Đồng Tháp 11, Hậu Giang 02). Các địa phương huy động 38 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 19h48 ngày 29/7, tại phường Đông Phong, Tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 45 người và 05 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 21h10 cùng ngày.

– 03h40 ngày 30/7, tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh xảy ra cháy trạm biến áp, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 06h00 ngày 28/7, tại khu vực biển cách Đông Bắc đảo Phú Quý/Bình Thuận khoảng 50 hải lý, tàu cá BTh 95068 TS/03 LĐ bị chìm, 03 ngư dân được tàu cá BTh 99536 TS hoạt động gần cứu an toàn.

– Ngày 29/7, tại khu neo đậu Bến Đầm/Côn Đảo/Bà Rịa – Vũng Tàu, tàu cá CM 99570TS/06LĐ bị chìm. 06 ngư dân được các tàu cá hoạt động gần cứu an toàn.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và hỗ trợ cứu nạn ngư dân tàu cá trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ