Báo cáo ngày 30/8/2016 (Tính đến 17h30 ngày 30/8/2016)

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 454/BC-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/8/2016

(Tính đến 17h30 ngày 30/8/2016)

Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

1. V/v ngư dân tàu cá BV 5841 TS bị tai nạn lao động (tiếp theo báo cáo số 453/BC-VP ngày 30/8): 01h15 ngày 30/8, tàu cá BV 5841 TS đã cập cảng bến Đầm/Côn Đảo; thuyền trưởng tàu cùng cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân đến Trung tâm Quân dân y Côn Đảo cấp cứu, nhưng do bị thương nặng nạn nhân đã tử vong lúc 01h32 cùng ngày. Hiện Công an, Biên phòng huyện Côn Đảo đang tiến hành xác minh, điều tra xử lý vụ việc.  

2. V/v ngư dân tàu cá KH 91412 TS bị đau bụng bên phải, dưới hông lan đến ngực (tiếp theo báo cáo số 453/BC-VP ngày 30/8): Lúc 02h30 ngày 30/8, tàu cá KH 91412 TS đã cập bến Cầu Bóng/Nha Trang/Khánh Hòa an toàn, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện Nha Trang cứu chữa kịp thời.

3. V/v tàu cá BĐ 96552 TS bị hỏng máy (tiếp theo báo cáo số 432/BC-VP ngày 15/8): Hiện tàu bị nạn đã được tàu cá BĐ 97054 TS cùng Tổ, đội lai dắt, dự kiến ngày 02/9 sẽ về đến bờ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

      

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; H09.    

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Trương Đức Nghĩa