Báo cáo ngày 30/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 30/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 375 /BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 30/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 30/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 217.220.970; tử vong 4.515.201, điều trị khỏi 194.132.236.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 435.265; điều trị khỏi 219.802; tử vong 10.749; đang điều trị 204.714.

2. Hỏa hoạn: 17h35 ngày 29/8, tại phường Thanh Bình, TP.Hải Dương xảy ra cháy tòa nhà 16 tầng đang xây dựng của Công ty TNHH Hòa Xá, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Địa phương huy động 05 kíp xe chữa cháy phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 18h18 cùng ngày

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 03h30 ngày 28/8, trên đường hành trình đến khu vực phao NB 17 thị trấn Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh, tàu BD PIONEER1 (quốc tịch Việt Nam) va chạm với tàu kéo CSF 3008 (quốc tịch Indonexia) đang neo đậu, hậu quả tàu BD PIONEER1 bị móp méo mạn trái, tàu kéo CSF 3008 hư hỏng nhẹ. Biên phòng TP.Hồ Chí Minh phối hợp cơ quan chức năng điều tra, giải quyết theo quy định.

– 11h00 ngày 28/8, tại khu vực cửa biển xã Xuân Phương, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Nguyễn Tất Thái (1995), trong khi lặn kiểm tra lồng bè nuôi tôm bị đuối nước tử vong.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu