Báo cáo ngày 30/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 30/9/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 30/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 30/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 234.093.937; tử vong 4.788.725, điều trị khỏi 210.903.247

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 779.398; điều trị khỏi 583.509; tử vong 19.098; đang điều trị 176.953.

2. Thiên tai: 16h30 ngày 29/9 tại phường 12, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xảy ra sạt lở đất ta luy làm 02 người chết (Nguyễn Thị Đài Trang SN 1991,Trần Bích Huyền SN 2003), 02 người bị thương, nguyên nhân do trú mưa trong lán tạm bị đất đá sạt lở vùi lấp. Ban chỉ huy QS Tp.Đà Lạt điều 14 Bộ đội và Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ đưa người bị thương đi cấp cứu và khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn: 00h10 ngày 30/9, tại chợ Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 05 ki ốt bán hàng, nguyên nhân đang được điều tra. Ban chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai điều 12 Bộ đội và Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h40 cùng ngày.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ việc tàu cá NA 99899 TS/13LĐ, bị hỏng máy chính, thả trôi (tiếp theo báo cáo số 423/BC-VP ngày 29/9). Ngày 30/9, tàu NA 99899 TS đã được tàu NA 90284 TS tiếp cận lai dắt về bờ an toàn.

– Vụ việc Bùi Văn Châu, ngư dân tàu QNa 90444 TS bị đột quỵ điều trị tại đảo Núi Le/QĐ Trường Sa (tiếp theo báo cáo số 417/BC – VP ngày 24/9). Bộ Quốc phòng điều tàu bay trực thăng EC 225 chuyển bệnh nhân vào điều trị tại Quân y viện 175 lúc 06h25 ngày 30/9.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn hỗ trợ tàu cá và cứu chữa ngư dân bị nạn trên biển, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ