Báo cáo ngày 31/01/2017 (Tính đến 17h00 ngày 31/01/2017)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 53  /BC-VP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 31/01/2017

(Tính đến 17h00 ngày 31/01/2017)

Trong ngày 30-31/01/2017 trên địa bàn cả nước xảy ra 03 vụ hỏa hoạn, cụ thể như sau:

– 11h00 ngày 30/01, tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, xảy ra cháy 01 căn nhà chế biến cá phi-lê, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tổ chức dập tắt đám cháy lúc 11h45 cùng ngày.

– 14h40 ngày 30/01, tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, xảy ra cháy 03 nhà dân liên kề, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 01 kíp xe chữa cháy tổ chức dập tắt đám cháy lúc 16h40 cùng ngày.

– 20h40 ngày 30/01, tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, xảy ra cháy phòng số 402-A2, chung cư 4 tầng thuộc Học viện Quốc phòng, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 16 người (Bộ đội 06, Dân quân 10) và 02 kíp xe chữa cháy tổ chức dập tắt đám cháy lúc 21h00 cùng ngày.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.    

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *