Báo cáo ngày 31/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 31/3/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 143 /BC-VP Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 31/3/2021

(Tính đến 17h30 ngày 31/3/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 31/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 128.850.007 người; số người tử vong 2.817.416 người; số người hồi phục 103.996.045 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.594 ca; điều trị khỏi 2.359 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 200 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 37.008 ca.

2. Thiên tai

Đêm 29/3, tại xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu xảy ra giông, lốc kèm theo mưa to, hậu quả: Làm tốc mái, hư hỏng 05 nhà dân, không thiệt hại về người. Biên phòng tỉnh Lai Châu điều 05 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn, cháy rừng

– 21h00 ngày 30/3, tại xã Vĩnh Thạch, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 08 Dân quân, 01 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 21h30 cùng ngày.

– 22h00 ngày 30/3, tại cơ quan Công An TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy khu nhà tạm giữ xe vi phạm giao thông, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 10 Dân quân, 02 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 22h30 cùng ngày.

– 13h45 ngày 31/3, tại phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 cửa hàng bán điện thoại di động, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 25 Dân quân, 04 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 14h45 cùng ngày.

– 11h00 ngày 30/3, tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng xảy ra cháy 1.500m2 rừng thông, nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 85 người (Bộ đội 75, Dân quân 10), 01 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 12h10 cùng ngày.

– 14h30 ngày 31/3, tại xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra cháy 0.2 ha rừng tái sinh, nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 39 người (Bộ đội 08, Dân quân 31), dập tắt đám cháy lúc 16h00 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn

10h30 ngày 31/3, tại khu vực cách cửa Ròn/Quảng Bình khoảng 300m, tàu cá QB 93454 TS/03 LĐ bị mắc cạn. Biên phòng tỉnh Quàng Bình điều 03 CBCS/01ca nô và huy động 02 tàu cá của dân kéo tàu ra khỏi cạn.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng và hỗ trợ tàu cá gặp sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức