Báo cáo ngày 31/5/2022 (Tính đến 17h30 ngày 31/5/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 270 /BC-VP Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 31/5/2022

(Tính đến 17h30 ngày 31/5/2022)

1. Thiên tai

– Ngày 30/5 trên địa bàn huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang; huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa to gây sạt lở đất làm ách tắc 03 điểm giao thông nông thôn (Hà Giang), sạt bờ kè của đồn Biên phòng Cốc Pàng (Cao Bằng). Biên phòng tỉnh Hà Giang điều 18 CBCS giúp dân khắc phục hậu quả.

– 01h15 ngày 31/5, tại xã Nam Hà, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất làm sập 01 nhà dân, chết 03 người. (Hoàng Văn Liền – SN 1976, Vi Thị Thành – SN 1980, Hoàng Thị Mai – SN 1992). BTL Quân khu 1 điều 56 Bộ đội, 30 Dân quân phối hợp cùng lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 08h30 ngày 31/5, tại xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân, làm 01 người tử vong (Bàn Văn Quý – SN 1990), nguyên nhân do nạn nhân đốt nhà tự tử.

3. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn

3.1 Thủy nội địa: 05h00 ngày 31/5, tại công trình thi công cầu Mo Linh 1, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Bùi Đức Thọ – SN 1990, đi kiểm tra công trình trượt chân rơi xuống sông bị nước cuốn mất tích. Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên điều 22 Bộ đội, 10 Dân quân/02 xuồng tham gia tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

3.2. Trên biển: 13h30 ngày 30/5, cách Đông Nha Trang/Khánh Hòa khoảng 87 hải lý, tàu BĐ 98288 TS/05 LĐ bị chìm do va chạm với tàu (chưa rõ số hiệu), 05 LĐ được tàu BĐ 97956 hoạt động gần cứu vớt an toàn.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ