Báo cáo nhanh Vụ sập mỏ đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và công tác cứu nạn trên biển (Tính đến 18h30 ngày 23/01/2016)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  34 /BC-VP

Hà Nội, ngày 23 tháng 01  năm 2016

BÁO CÁO NHANH

Vụ sập mỏ đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

và công tác cứu nạn trên biển

 (Tính đến 18h30 ngày 23/01/2016)

                   Kính gửi: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải                                             Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

1. Vụ sập mỏ đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Tiếp theo Báo cáo số 32/BC-VP ngày 22/01/2016).

Với sự chỉ đạo, chỉ huy quyết liệt khẩn trương, đến 17h35 ngày 23/01, các lực lượng đã tìm và đưa 02 thi thể nạn nhân còn lại ra khỏi khu vực sạt lở (kết thúc vụ việc).

2. Công tác cứu nạn trên biển

2.1. 11h35 ngày 23/01, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam:

Lúc 10h10 ngày 23/01, tại 10021’N-108016’E (cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 75 hải lý), tàu cá NT 90635 TS/10 LĐ bị hỏng máy thả trôi. Thời tiết khu vực gió cấp 7-8. Thuyền trưởng đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã yêu cầu: Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu; Ban chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Ninh Thuận; Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều tàu VH 726 trên đường làm nhiệm vụ qua khu vực trên tiếp cận lai dắt tàu bị nạn. 13h30 cùng ngày tàu VH 726 đã tiếp cận lai dắt tàu cá trên về bờ. Dự kiến khoảng 01h00 ngày 24/01, 02 tàu về mũi Né/Phan Thiết/Bình Thuận.

2.2. Lúc 17h20 ngày 23/01, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn nhận được báo cáo từ BTL Bộ đội Biên phòng: Về việc 16 tàu cá/154 người của tỉnh Phú Yên đang hoạt động trên biển, do tình hình thời tiết nguy hiểm, các tàu đề nghị được vào tránh trú các đảo trong khu vực biển Đông.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã đề nghị: Cục Lãnh sự/Bộ Ngoại giao thông báo, đề nghị Đại sứ quán các nước: Trung Quốc, Philippin và Malaixia tại Hà Nội biết và chỉ đạo cơ quan chức năng tạo điều kiện, giúp đỡ cho các tàu cá của Việt Nam nêu trên được vào tránh trú tại các đảo thuộc vùng biển của các nước. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Phú Yên, BTM Bộ đội Biên phòng, thường xuyên duy trì liên lạc với các tàu cá trên, hướng dẫn vào đảo các nước trong khu vực để tránh trú; khi có tình huống báo cáo ngay về Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để xử lý kịp thời; BTM Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Trung tâm phối hợp TKCN HHVN phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với các tàu cá trên.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Chánh Văn phòng UBQG TKCN (để b/c);

– Lưu: VT, TB; T04.     

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa