Tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Quản lý thảm họa Indonesia Dodi Ruswandi đã đánh giá cao trách nhiệm của các nước trong việc thực hiện Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (AADMER);  đồng thời nhấn mạnh các cơ chế vận hành đã được các quốc gia thống nhất thực hiện là cơ sở để tổ chức tốt ARDEX-18. Qua đây, các nước rút ra được nhiều điểm chung có ý nghĩa to lớn trong huy động nguồn lực của cộng đồng ASEAN cho ứng phó thảm họa.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia diễn tập đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chấp hành nghiêm các quy định đối ngoại quốc phòng. Sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam tại ARDEX-18 được nước chủ nhà Indonesia và các nước thành viên ASEAN đánh giá cao. Đây cũng là bước chuẩn bị ban đầu của Việt Nam để sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ các nước thành viên trong khu vực khi có yêu cầu theo tinh thần triển khai Hiệp định AADMER.

Kết thúc lễ bế mạc, nước chủ nhà Indonesia đã trao quyền tổ chức các hoạt động và Diễn tập ARDEX năm 2020 cho đại diện Chính phủ Philippines.

                    

Bộ trưởng Bộ quản lý thảm họa  Indonesia Dodi Ruswandi phát biểu tại lễ bế mạc