Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thảm họa

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015, ngày 18-8, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam tổ chức hội thảo “Cùng sẵn sàng ứng phó thảm họa: Kinh nghiệm của Việt Nam, Hoa Kỳ và khu vực”.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những chủ đề về ứng phó và sẵn sàng cho thảm họa; các bài học kinh nghiệm từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương về ứng phó thảm họa tự nhiên; làm thế nào để cộng đồng quốc tế, các tổ chức khu vực và Chính phủ Hoa Kỳ hành động nhằm hỗ trợ các quốc gia sở tại trong công tác ứng phó thảm họa…

Đây là dịp tăng cường sự hiểu biết về công tác chuẩn bị cho thảm họa và cộng đồng ứng phó, xây dựng mạng lưới làm việc chuyên nghiệp trong cộng đồng; qua đó thúc đẩy việc xây dựng quan hệ giữa các thành viên của lực lượng vũ trang, các cơ quan dân sự của Chính phủ Việt Nam, Hoa Kỳ và các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ.