Công điện số 27/CĐ-TW hồi 10h00′ ngày 14/9 v/v triển khai đối phó với diễn biến cơn bão và mưa lũ

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022