Công điện số 29/CĐ-TW hồi 22h00′ ngày 01/10/2015 về việc đối phó với diễn biến của ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022