Công văn số 546/CHCN-KH của Cục Cứu hộ – Cứu nạn về việc kiểm kê trang thiết bị phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022

Ngày 07/12, Cục Cứu hộ – Cứu nạn/ BTTM đã ban hành Công văn số 546/CHCN-KH gửi Các đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng với nội dung sau:

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự;

Thực hiện Thông tư số 91/2009/TT-BQP ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Quy định chế độ kiểm kê hàng năm của Bộ Quốc phòng;

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý trang bị kỹ thuật, hàng dự trữ hiện có của các cơ quan, đơn vị đang cất giữ, quản lý, sử dụng giúp các cấp nắm được thực trạng số lượng, chất lượng, giá trị phục vụ công tác chỉ huy, quản lý điều hành, quy hoạch. Cục Cứu hộ – Cứu nạn đề nghị:

1. Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức kiểm kê, đánh giá đúng số lượng, chất lượng, giá trị và mức độ đồng bộ của trang bị kỹ thuật, vật tư, phụ tùng hàng dự trữ đang cất giữ, quản lý, sử dụng ở tất cả các kho, ngành, đơn vị thuộc quyền, tại thời điểm 0h ngày 01/01/2022.

2. Đối tượng, mẫu biểu, nội dung và thời gian báo cáo
a) Đối tượng: Bao gồm các chủng loại phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc phạm vi quản lý từ các nguồn:

         – Nguồn Dự trữ Quốc gia: Do Bộ Quốc phòng, hoặc Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn (bộ ngành, địa phương) cấp từ nguồn dự trữ quốc gia;

         – Nguồn Bộ Quốc phòng: Do Cục Cứu hộ – Cứu nạn cấp trực tiếp cho đơn vị;

         – Nguồn tự mua sắm: Do BQP cấp hoặc đơn vị tự mua sắm;

         – Nguồn viện trợ: Do các tổ chức, cá nhân viện trợ, ủng hộ hoặc do các địa phương, cơ quan ngoài Quân đội cấp cho các đơn vị.

b) Mẫu biểu: Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 16/3/2021, báo cáo kiểm kê 0 giờ ngày 01/01/2022 để tổng hợp, báo cáo tăng giảm, bổ sung trong kỳ kiểm kê. Nội dung kiểm kê phải làm rõ số lượng, chất lượng và diễn giải chi tiết của từng loại trang thiết bị, các đơn vị trực thuộc (có mẫu kiểm kê kèm theo).

c) Nội dung

– Phần số liệu: Báo cáo đúng, đủ số lượng, giá trị phân cấp chất lượng theo các mẫu biểu đúng quy định kèm theo USB có ghi kết quả kiểm kê 0h ngày 01/01/2022 của cơ quan, đơn vị.

– Phần thuyết minh: Phân tích đúng giá trị thực trạng công tác quản lý, tình hình sử dụng, tính đồng bộ của trang bị, vật tư, phụ tùng hàng dự trữ và các kiến nghị, đề xuất, hướng khai thác sử dụng.

d) Thời gian tổng hợp báo cáo

– Để bảo đảm thời gian tổng hợp báo cáo Bộ đúng quy định, đề nghị các cơ quan đơn vị  gửi số liệu và báo cáo về Cục Cứu hộ – Cứu nạn trước ngày 30/01/2022.

– Trong quá trình kiểm kê nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan đơn vị liên hệ trực tiếp với phòng Kế hoạch Tổng hợp và Hợp tác Quốc tế/Cục Cứu hộ – Cứu nạn (qua đ/c Tuấn, sđt: 0983623379) để phối hợp./.