Cục Cứu hộ – Cứu nạn: Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Sáng ngày 25/12/2016, Cục Cứu hộ Cứu nạn/BTTM đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Trung tướng Phạm Hoài Giang – Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá kết quả trong năm qua: Cục Cứu hộ-Cứu nạn đã tham mưu cho Bộ Tổng Tham mưu (BTTM), Bộ Quốc phòng (BQP) Ban hành các chỉ thị, công điện chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc thiên tai, tai nạn, sự cố; phối hợp chặt chẽ với địa phương ứng phó, khắc phục kịp thời các tình huống xảy ra. Trong năm đã huy động 99.661 người, 4.595 phương tiện các loại, chỉ đạo ứng phó, xử lý hiệu quả và TKCN được 2.053 vụ/5.297 người/265 phương tiện; di dời 5.598 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; kêu gọi, hướng dẫn 373.367 phương tiện/1.942.802 người biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.

Điển hình là vụ: Cứu thành công 12 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm dẫn nước Thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng (12/2014); vụ tìm kiếm 2 máy bay SU-22 bị tai nạn (4/2015).

Năm 2015, Cục Cứu hộ-Cứu nạn đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt công tác phòng chống ứng phó thiên tai, tai nạn, sự cố. Kịp thời tham mưu cho BTTM, BQP, UBQG TKCN nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, sự cố và TKCN; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực; rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch; chỉ đạo tốt công tác huấn luyện, diễn tập, hội thao về PCLB, TKCN, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập; hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân được nâng nên, chất lượng tham mưu đề xuất có nhiều tiến bộ, cơ quan an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Cục đã đề ra các mục tiêu trọng tâm như: Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện của BTTM, BQP, UBQG TKCN chỉ đạo triển khai thực hiện công tác ứng phó các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bảo đảm sát đúng, kịp thời hiệu quả; Duy trì nghiêm các chế độ trực cứu hộ-cứu nạn 24/24 giờ tại Trung tâm điều hành, thường xuyên theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình, tham mưu đề xuất sử dụng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai, sự cố xảy ra. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm tình hình ở các cấp; chuẩn bị tốt phương án, kế hoạch; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm Luật Phòng chống thiên tai; Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Chuyên đề số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương; Chỉ lệnh công tác Quân sự-Quốc phòng 2016 về nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn và các chỉ thị, nghị quyết của trên; Công tác xây dựng văn bản: Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan soạn thảo các văn bản qui phạm pháp luật lĩnh vực ứng phó thiên tai thảm họa, TKCN…

Một số hình ảnh trong hội nghị tổng kết năm 2015:

Đồng chí Trung tướng Phạm Hoài Giang – Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình – Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn 

Toàn cảnh Hội nghị

Cục trưởng trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015

Các phòng, ban ký giao ước thi đua năm 2016