Trong điều kiện cán bộ chủ trì có sự thay đổi, nhiệm vụ nặng nề, phức tạp, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Cứu hộ-Cứu nạn (CH-CN) đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, tham mưu cho QUTƯ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo toàn quân thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó các loại hình thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, ứng phó sự cố sập đổ công trình, sự cố tràn dầu, hóa chất độc xạ và TKCN toàn quân, toàn quốc. Đồng thời hoàn thành tốt chức năng Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (UBQG ƯPSCTT và TKCN)…

 

Các Đảng bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Cục CH-CN xác định 3 nhiệm vụ và 15 giải pháp chủ yếu trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong đó tập trung hoạch định chủ trương, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm CH-CN và phòng thủ dân sự. Đẩy mạnh thực hiện đột phá vào việc khai thác hệ thống thông tin liên lạc và ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối truyền hình, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ huy, chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó sự cố, thiên tai. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa trên lãnh thổ Việt Nam, khu vực và quốc tế.

 

Các Đảng bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Cục Cứu hộ-Cứu nạn, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục CH-CN cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng và khả năng thực hiện các mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, TKCN và phòng thủ dân sự. Tích cực, chủ động tham mưu về quy hoạch chủ trương, xây dựng cơ chế, chính sách, nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa… Cùng với đó, tích cực tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu xây dựng lực lượng CH-CN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… (Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG)