Đề cao trách nhiệm chỉ huy đơn vị trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

 

Kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 1-9-2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong công tác PCCC đối với kho tàng, nhà xưởng, vũ khí trang bị.

Đề cao trách nhiệm chỉ huy đơn vị trong công tác phòng cháy, chữa cháy
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Bộ Tổng Tham mưu diễn tập. Ảnh: qdnd.vn

Theo kế hoạch, Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu sẽ rà soát, ban hành hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC phù hợp với sự phát triển của lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Cục Cứu hộ cứu nạn phối hợp với các cơ quan chức năng chuyên trách về PCCC tăng cường kiểm tra, nắm vững thực trạng tình hình, nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở, kho tàng, nhà xưởng, tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa; xác định trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong tổ chức thực hiện.

 

Các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát PCCC trên địa bàn đóng quân xây dựng phương án và thực tập phương án chữa cháy. Hằng năm tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, khả năng xử lý tình huống cháy, nổ và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị PCCC cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Khắc phục hậu quả do cháy theo quy định, chế độ hiện hành của Nhà nước và quân đội.

TUẤN NAM