Hội nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định Chính phủ quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

Sáng ngày 22/8/2017, Bộ Quốc phòng (Cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia ƯPSCTT và TKCN) đã tổ chức Hội nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định Chính phủ quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn tại Hà Nội.

 Đồng chí Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa – Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn – Ủy viên thường trực – Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đầy đủ các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, cơ quan thường trực xây dựng Nghị định.

 Đồng chí Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa – Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn – Ủy viên thường trực –

Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì Hội nghị

Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định Chính phủ quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn do đồng chí Đồng chí Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa – Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn – Ủy viên thường trực – Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn làm Trưởng ban. Đồng chí Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến – Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn –  Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn làm Phó Trưởng ban. Các thành viên gồm: Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại biểu Quân chủng Hải quân; Bộ đội biên phòng; Bộ tư lệnh cảnh sát biển. Cục Cứu hộ – Cứu nạn (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn) là Cơ quan Thường trực của Ban soạn thảo.

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập,  Kế hoạch soạn thảo Nghị định… và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Cơ quan thường trực.

Hội nghị đã thảo luận, tham gia ý kiến về Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định và những vấn đề trọng tâm nghị định cần đề cập đến trong nội dung cụ thể. Trên cơ sở ý kiến tham luận của các đồng chí thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập đồng chí Trưởng ban đã giao nhiệm vụ cho các thành viên, cơ quan tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các nội dung Dự thảo gửi xin ý kiến các bộ, ngành, các cơ quan đơn vị trước khi gửi đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.