Hội thảo xây dựng Sổ tay hướng dẫn khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

Ngày 04/8/2015, Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam/ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các nội dung biên soạn chi tiết của sổ tay dự án: “Nghiên cứu, ban hành sổ tay hướng dẫn khắc phục sự cố tràn dầu trên biển” tại Hà Nội.

Đây là sản phẩm chính của nhiệm vụ Nghiên cứu ban hành sổ tay hướng dẫn khắc phục sự cố tràn dầu trên biển được thực hiện theo Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 14/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia và Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó SCTD vùng vịnh Thái Lan.

Xây dựng sổ tay hướng dẫn khắc phục sự cố tràn dầu trên biển với mục đích hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khắc phục sự cố tràn dầu trên biển; đồng thời cung cấp các kiến thức và kinh nghiệm thực tế phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho nhiều đối tượng trong công tác khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Tại Hội thảo, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã tham luận các nội dung: Dầu và sự cố tràn dầu trong môi trường biển; Tổ chức khắc phục sự cố tràn dầu trên biển; Giám sát môi trường trong khắc phục sự cố tràn dầu trên biển; Hoạt động của cơ quan, tổ chức, quản lý môi trường biển trong khắc phục sự cố tràn dầu trên biển; Phối hợp quốc tế trong khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.