Thuyền viên thực hành quăng phao cứu người bị nạn trên biển.
 Thuyền viên thực hành quăng phao cứu người bị nạn trên biển.
Tiến hành cứu, vớt người bị nạn lên tàu. 
Tiến hành cứu, vớt người bị nạn lên tàu.
Tổ cứu nạn đưa nạn nhân lên tàu. 
Tổ cứu nạn đưa nạn nhân lên tàu.
 Thực hành áp dụng các kỹ năng nghiệp vụ sơ cứu người gặp nạn. 
 Thực hành áp dụng các kỹ năng nghiệp vụ sơ cứu người gặp nạn.

HOÀNG THÁI (thực hiện)