Kết nối Hệ thống thông tin Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn với Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022

gày 19/8/2020, Cục Cứu hộ – Cứu nạn/BTTM đã kết nối Hệ thống thông tin Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn với Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ Lễ khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số.

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ – Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn (Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn) phát biểu tại điểm cầu Trung tâm Quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ – Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn (Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn) dự và điều hành buổi kết nối tại Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn.

Kết nối Hệ thống thông tin Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn với Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia; kết nối truyền hình trực tuyến từ hiện trường xảy ra thảm họa, sự cố, thiên tai, tai nạn và tìm kiếm cứu nạn về Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn/Cục Cứu hộ – Cứu nạn (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn), đến Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đối với các hoạt động ứng phó khi xảy ra sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc, đồng thời phục vụ Lế khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia và Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn – Chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn báo cáo tình hình kíp trực tại Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn

 

Sau khi đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn – Chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn báo cáo tình hình kíp trực tại Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết nối đến Trung tâm trực tại khu vực biển Hải Phòng trên các tàu có lắp thiết bị VSAT.

 

Điểm cầu Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn

 

Tương tác với các lực lượng đang ứng trực Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương những đóng góp trong công tác giảm thiểu thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra, và điều phối tìm kiếm, cứu nạn đạt hiệu quả tích cực của Cục Cứu hộ – Cứu nạn. Qua đây, Thủ tướng đánh giá thông tin liên lạc và hình ảnh kết nối tốt, đề nghị Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn tiếp tục phát huy; chúng ta cần phải đảm bảo thật tốt lực lượng, phương tiện để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có thể trực tiếp chỉ đạo ứng phó có hiệu quả trong các tình huống thiên tai, sự cố lớn nếu xảy ra, phải luôn sẵn sàng, ứng phó không để bị động, bất ngờ.