Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại tỉnh Hà Giang

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022

Ngày 07/6, Đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai (PCTT) do đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đi kiểm tra công tác PCTT tại tỉnh Hà Giang.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện văn phòng Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; Bộ Tham mưu và Bộ Chỉ huy các Quân khu 1, 2; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện lãnh đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, Bộ Giao thông vận tải.
Tại hội nghị, Đoàn công tác và đại diện của tỉnh đã phát biểu thảo luận về một số nội dung quan trọng ở các nội dung:
– Kiểm tra công tác kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
– Kiểm tra công tác xây dựng và triển khai kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch PCTT năm 2022
– Kiểm tra công tác xây dựng và triển khai thực hiện phương án ứng phó tương ứng với cấp độ rủi ro thiên tai với một số loại thiên tai điển hình
– Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai, những kết quả đạt được, khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện
– Kiểm tra kết quả thực hiện nâng cao năng lực Văn phòng thường trực cấp tỉnh, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” tại địa phương
– Kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT và triển khai Đề án 553 của Chính phủ
– Kiểm tra công tác tổ chức kiện toàn, triển khai thu và sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai
Sau khi làm việc với tỉnh, Đoàn công tác đã đi kiểm tra một số điểm sạt lở tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên.
Đoàn công tác đi thực địa tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên
Đoàn công tác đi kiểm tra thực địa tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên
 Đoàn công tác đi kiểm tra một số điểm sạt lở

VPTT Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT