Theo báo báo, đến nay, UBND tỉnh Quảng Ninh đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp; tăng cường chỉ đạo, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực ban, báo cáo trong PCTT; kiểm tra việc thực thi pháp luật trong các lĩnh vực PCTT, thủy lợi, đê điều; ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo, cảnh báo và thông tin về thiên tai; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Tỉnh thành lập Sở chỉ huy bổ trợ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại huyện Tiên Yên, thị xã Quảng Yên, đặc biệt là thành lập Đội liên ngành thường trực cứu hộ, cứu nạn trên Vịnh Hạ Long nhằm thực hiện tuần tra, canh trực xử lý kịp thời các sự cố, thiên tai và TKCN trên Vịnh Hạ Long.

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Quảng Ninh
Thiếu tướng Doãn Thái Đức kết luận kiểm tra. 

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Doãn Thái Đức ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua và 6 tháng đầu năm 2020, nhất là làm tốt công tác tuyên truyền, diễn tập PCTT và TKCN; chi trả chế độ chính sách; công tác khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai; nâng cấp đầu tư các công trình PCTT… Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh tiếp tục làm tốt hơn công tác ứng trực; thực hiện tốt theo phương châm “4 tại chỗ” ứng phó với bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nhất là các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại…

Tin, ảnh: VĂN ĐẢM