Kinh nghiệm của Philipin trong ứng phó siêu bão Haiyan và giải pháp chống bão cho nhà thấp tầng ở nước ta

TS. Vũ Đại Minh-TS. Nguyến Thành Trung (Tập chí KHCN Xây dưng)
VP TT Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *