Ký kết Biên bản làm việc giữa Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Bang Oregon, Hoa Kỳ

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

Ngày 20/10/2015, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Quốc gia Ứng phó Thiên tai, Sự cố, và Tìm kiếm Cứu nạn (VINASARCOM) nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Chuẩn tướng Michael E. Stencel, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Oregon (ORNG) đã ký Biên bản làm việc về hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn năm 2016 và những năm tiếp theo tại Hà Nội.

Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Quốc gia Ứng phó Thiên tai, Sự cố, và Tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam,

và Chuẩn tướng Michael E. Stencel, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Oregon ký Biên bản làm việc

Biên bản ghi nhận tích cực mối quan hệ hiệu quả giữa VINASARCOM và ORNG, và cam kết duy trì quan hệ đối tác mang tính xây dựng và bền vững. Hai bên đánh giá việc xây dựng và duy trì năng lực để các cơ quan quản lý khẩn cấp có thể ứng phó kịp thời trong các tình huống thảm hoạ và hỗ trợ nhân đạo (HADR) là vì lợi ích của các quốc gia. VINASARCOM và ORNG là những cơ quan đi đầu trong công tác quản lý khẩn cấp tại Việt Nam và bang Oregon.

VINASARCOM và ORNG dự định tăng cường năng lực quản lý khẩn cấp thông qua hợp tác trong các hoạt động HADR hướng tới một số lĩnh vực trọng tâm dưới như: Tăng cường năng lực kiểm soát và chỉ huy cho các trung tâm điều phối quản lý thảm hoạ cấp trung ương và cấp tỉnh; Thực hiện các hoạt động trao đổi về Tìm kiếm Cứu nạn (SAR) Nhân đạo và Cứu trợ Thiên tai, các hoạt động huấn luyện, diễn tập nhằm mục đích phối hợp hiệp đồng và thúc đẩy sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau trong nội dung tìm kiếm cứu nạn đô thị, kiểm soát và chỉ huy tìm kiếm cứu nạn; Khai thác các lĩnh vực hợp tác để cải thiện khả năng ứng phó với các mối đe doạ về hoá học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và chất nổ, với trọng tâm là năng lực phát hiện, nhận diện và ứng phó; Thực hiện các cuộc diễn tập trên bản đồ song phương trong năm 2016 thể hiện cam kết chung đối với việc ứng phó thiên tai một cách chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho diễn tập thực binh HADR năm 2017; Phấn đấu thực hiện “Tham vấn SPP” hàng năm trong tương lai để thể hiện cam kết của chúng ta và xác định cơ hội hợp tác nhằm đẩy mạnh quan hệ đối tác trong lĩnh vực HADR và SAR…