Theo văn bản đã được ký kết, công tác phối hợp gồm 7 nội dung chính, trong đó tập trung vào phối hợp trao đổi thông tin; phối hợp tuyên truyền, phổ biến biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai; phối hợp tổ chức xây dựng lực lượng; phối hợp cung cấp trang, thiết bị, phương tiện; phối hợp chỉ đạo, chỉ huy điều hành, hướng dẫn, kiểm tra; phối hợp tổ chức hội nghị giao ban và các hoạt động giao lưu…

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Cục Cứu hộ - Cứu nạn và Cục Dân quân tự vệ
Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình thống nhất khẳng định, mục đích công tác phối hợp nhằm bảo đảm thống nhất tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của hai cơ quan đối với lực lượng dân quân tự vệ.

Về nguyên tắc phối hợp hoạt động của hai cơ quan đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và đảng ủy hai cơ quan. Trong thời gian phối hợp hoạt động, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phối hợp chịu sự điều hành của thủ trưởng cơ quan chủ trì về hoạt động phối hợp và có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với thủ trưởng cơ quan phối hợp.

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Cục Cứu hộ - Cứu nạn và Cục Dân quân tự vệ
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại hội nghị.

Để chủ động phát huy tốt hơn nữa vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, hải đội dân quân thường trực trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu theo chức năng nhiệm vụ hai cơ quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nội dung đã xác định trong quy chế, kế hoạch phối hợp bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Cục Cứu hộ - Cứu nạn và Cục Dân quân tự vệ
Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu chứng kiến ký kết giữa hai cơ quan.

Cùng với thường xuyên phối hợp tuyên truyền, trao đổi thông tin trong dự báo, cảnh báo sự cố, thiên tai, hoạt động tìm kiếm cứu nạn, hai cơ quan cần chú trọng phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, diễn tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho dân quân tự vệ, nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển cho hải đội dân quân thường trực; đồng thời tăng cường việc trao đổi, cung cấp các trang, thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố, thiên tai cho lực lượng dân quân tự vệ; trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn cho hải đội dân quân thường trực…

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG