Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (23-10-1996/23-10-2016) Luôn sẵn sàng, hoàn thành tốt nhất công tác tìm kiếm, cứu nạn

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022