Lực lượng cứu hộ thắp điện làm việc suốt đêm để tìm kiếm các nạn nhân
Lực lượng cứu hộ thắp điện làm việc suốt đêm để tìm kiếm các nạn nhân
Lực lượng chức năng tiếp tục thông đường.
Lực lượng cứu hộ thắp điện làm việc suốt đêm để tìm kiếm các nạn nhân
Lực lượng cứu hộ thắp điện làm việc suốt đêm để tìm kiếm các nạn nhân
Lực lượng cứu hộ thắp điện làm việc suốt đêm để tìm kiếm các nạn nhân
 Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại vẫn được lực lượng tại chỗ tích cực triển khai.
Lực lượng cứu hộ thắp điện làm việc suốt đêm để tìm kiếm các nạn nhân
Các phương tiện di chuyển vào khu vực sạt lở Trà Leng.

Tin, ảnh: TTXVN