Lực lượng quân đội vận chuyển nước sinh hoạt cho nhân dân bị hạn hán

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Tình hình hạn hán khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, xâm nhập mặn tại Nam Bộ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Đối với Quân khu 5 có 24 đơn vị/09 đầu mối thiếu nước sinh hoạt gồm BCHQS các tỉnh: Ninh Thuận 03, Phú Yên 02, Quảng Ngãi 03, Kon Tum 03, Gia Lai 06, Đắk Lắk 01, Đắk Nông 03, fBB2 02 và Cục Kỹ Thuật/QK 01.

Đối với Địa phương thuộc địa bàn Quân khu 5: có 202 xã/41 huyện của 06 tỉnh với 30.363 hộ/57.017 nhân khẩu thiếu nước sinh hoạt, nước canh tác. Thiệt hại: 118.795 ha lúa và hoa màu (Ninh Thuận 65 xã/07 huyện, Kon Tum 29 xã/06 huyện, Đắk Lắk 42 xã/12 huyện, Gia Lai 42 xã/08 huyện, Đắc Nông 17 xã/06 huyện, Quảng Ngãi 07 xã/03 huyện).

Các đơn vị trên địa bàn Quân khu 5 đã sử dụng 120 CBCS tổ chức đào, nạo vét 28 giếng nước, xây mới 01 bể chứa nước 200 m3. BCHQS tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các đơn vị tiếp tục vận chuyển 12.3 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải và xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.