Về tình hình mưa, lũ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định, mưa lớn tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm, tập trung ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Tổng lượng mưa tại khu vực phía Tây Bắc Bộ từ tháng 6 đến tháng 9-2020 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN, riêng tháng 5 và tháng 10-2020 ở mức thấp hơn từ 10 đến 25% so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ tổng lượng mưa các tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 10-2020 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN; các tháng 6 và tháng 9-2020 phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN từ 10 đến 25%… Đỉnh lũ năm các sông Bắc Bộ phổ biến ở mức báo động 1-báo động 2, các sông suối nhỏ từ báo động 2-báo động 3, riêng hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội và hạ lưu sông Thái Bình ở mức dưới báo động 1.

Trong năm 2020, ít có khả năng xuất hiện lũ sớm tại Đồng bằng Nam Bộ. Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc ở mức báo động 1-báo động 2, thấp hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,2 đến 0,4m. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào nửa cuối tháng 9-2020.

LÊ HẠNH