Nhiều năm qua, Lữ đoàn 962 luôn là đơn vị xung kích, nòng cốt trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh huấn luyện cứu hộ, cứu nạn của Lữ đoàn 962.

Huấn luyện sơ, cấp cứu ban đầu cho người bị đuối nước. 
Huấn luyện sơ, cấp cứu ban đầu cho người bị đuối nước.

Luyện tập sử dụng trang bị cứu hộ, cứu nạn. 
Luyện tập sử dụng trang bị cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được huấn luyện giỏi về bơi lội, cơ động dưới nước. 
Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được huấn luyện giỏi về bơi lội, cơ động dưới nước.

Kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn của phân đội tàu. 
Kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn của phân đội tàu.

Thuần thục các bước cứu vớt người bị nạn trên sông nước. 
Thuần thục các bước cứu vớt người bị nạn trên sông nước.

THÀNH TÂM (thực hiện)