Quân khu 5, 7, 9 đã vận chuyển và cấp 170 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn hán

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra hạn hán. Quân khu 5, 7, 9 điều động 108 CBCS, 94 DQTV, 34 ô tô vận chuyển và cấp 170 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn hán. Cụ thể:

– Quân khu 5: điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển 53 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán tại 02 huyện Ninh Hải và Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

– Quân khu 7: điều 72 CBCS, 84 DQTV, 26 xe bồn vận chuyển 60 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân vùng hạn hán tại 03 huyện Cần Đước, Cần Giộc, Tân Trụ, tỉnh Long An.

– Quân khu 9: Điều 13 CBCS, 10 DQTV, 04 ô tô vận chuyển 57 m3 nước cấp cho nhân dân vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn tại 02 huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.