Quân khu 5, 7, 9; Quân chủng Hải quân, Binh đoàn 16 đã vận chuyển và cấp 270 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn hán

Cập nhật lần cuối: 15 Tháng Mười, 2022

Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra hạn hán. Quân khu 5, 7, 9; Quân chủng Hải quân, Binh đoàn 16 điều động 91 CBCS, 14 DQTV, 16 phương tiện (ô tô: 14, tàu: 02) vận chuyển và cấp 270 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn hán. Cụ thể:

– Quân khu 5: điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển 52 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Ninh Hải và Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

– Quân khu 7: điều 09 CBCS, 14 DQTV, 06 xe bồn vận chuyển 92 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Cần Đước, Cần Giộc, Tân Trụ, tỉnh Long An.

– Quân khu 9: Điều 04 CBCS, 02 ô tô vận chuyển 16 m3 nước cấp cho nhân dân vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

– Binh đoàn 16: Điều 05 CBCS, 02 xe bồn vận chuyển 20 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

– Quân chủng Hải quân: điều 50 CBCS, 02 tàu vận chuyển 90 m3 nước cấp cho nhân dân xã đảo Tiên Hải, Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.