Quân khu 5, 7, 9 và Binh đoàn 15, 16 đã vận chuyển và cấp 630 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng bị hạn và xâm nhập mặn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xảy ra hạn hán. Các Quân khu 5, 7, 9 và Binh đoàn 15, 16 điều động 83 CBCS, 93 DQTV, 41 phương tiện vận chuyển và cấp 630 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng bị hạn và xâm nhập mặn. Cụ thể:

 – Quân khu 5: Điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển cấp 52 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

– Quân khu 7: Điều 48 CBCS, 35 DQTV, 24 xe bồn, vận chuyển cấp 434 m3 nước cấp cho nhân dân vùng xâm nhập mặn huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, tỉnh Long An; huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước; huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

– Quân khu 9: Điều 12 CBCS, 58 DQTV, 08 ô tô vận chuyển 64 mnước cấp cho nhân dân vùng bị xâm nhập mặn thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

– Binh đoàn 15: Điều 02 xe bồn, 01 máy bơm vận chuyển cấp 50 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

– Binh đoàn 16: Điều 03 xe bồn, vận chuyển cấp 30 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.