Quân khu 5, 9 đã vận chuyển và cấp 126 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn. Các Quân khu 5, 9 điều động 51 CBCS, 53 DQTV, 22 phương tiện vận chuyển và cấp 126 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn. Cụ thể:

– Quân khu 5: Điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển cấp 50 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

– Quân khu 9: Điều 28 CBCS, 53 DQTV, 18 ô tô vận chuyển 76 m3 nước cấp cho nhân dân vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.