Quân khu 5, 9 đã vận chuyển và cấp 130 m3 nước sinh hoạt, cải tạo được 01 đập ngăn nước, 01 giếng nước cho nhân dân địa phương vùng hạn hán và xâm nhập mặn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tình hình hạn hán tiếp tục diễn biến phức tạp. Các Quân khu 5, 9 điều động 69 CBCS, 42 DQTV; 10 phương tiện vận chuyển và cấp 130 m3 nước sinh hoạt, cải tạo được 01 đập ngăn nước, 01 giếng nước cho nhân dân địa phương vùng hạn hán và xâm nhập mặn. Cụ thể:

 – Quân khu 5: Điều 50 CBCS, DQTV 22, 04 xe bồn, vận chuyển cấp 54 m3 nước, cải tạo cải tạo được 01 đập ngăn nước, 01 giếng nước cho nhân dân vùng hạn hán huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và huyện Buôn Đôn, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

 – Quân khu 9: Điều 19 CBCS, 20 DQTV, 06 ô tô vận chuyển 76 mnước cấp cho nhân dân vùng bị xâm nhập mặn thuộc huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre và huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.