Quân khu 5, 9 đã vận chuyển và cấp 216 m3 nước sinh hoạt và nạo vét kênh mương cho nhân dân địa phương vùng bị hạn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra hạn hán. Các Quân khu 5, 9 điều động 237 CBCS; 25 phương tiện vận chuyển và cấp 216 m3 nước sinh hoạt  và nạo vét được 76 m3 kênh mương cho nhân dân địa phương vùng bị hạn. Cụ thể:

 – Quân khu 5: Điều 83 lượt CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển cấp 52 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; nạo vét 76 m3kênh mương thuộc xã An Cựu, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

 – Quân khu 9: Điều 154 CBCS, 21 ô tô vận chuyển 164 mnước cấp cho nhân dân vùng bị xâm nhập mặn thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, TP Tà Vinh, tỉnh Trà Vinh.