Quân khu 5, 9 đã vận chuyển và cấp 880 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng hạn hán

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Tình hình hạn hán khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các Quân khu 5, 9 đã điều động 109 CBCS, 64 DQTV; 21 phương tiện, 04 máy bơm vận chuyển và cấp 880 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng hạn hán. Cụ thể:

– Quân khu 5: Điều động 93 CBCS, 09 xe bồn, 04 máy bơm vận chuyển cấp 820 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân vùng hạn hán huyện Ninh Hải, Thuận Nam/Ninh Thuận và  huyện Chư Sê/Gia Lai.

 – Quân khu 9: Điều động 16 CBCS, 64 DQTV, 12 ô tô vận chuyển cấp 60 mnước cấp cho nhân dân vùng hạn hán thuộc huyện Trần Đề/Sóc Trăng, huyện Gò Công/Tiền Giang và huyện Tịnh Biên/An Giang.