Quân khu 5, 9, QC Hải quân vận chuyển và cấp 268 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn

Cập nhật lần cuối: 15 Tháng Mười, 2022

Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn. Các Quân khu 5, 9, QC Hải quân điều động 39 CBCS, 10 DQTV, 10 ô tô, 01 tàu vận chuyển và cấp 268 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn. Cụ thể:

– Quân khu 5: Điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển 52 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán tại 02 huyện Ninh Hải và Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

– Quân khu 9: Điều 16 CBCS, 10 DQTV, 06 ô tô vận chuyển 96 m3 nước cấp cho nhân dân vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn tại 03 huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng,  huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang.

– Quân chủng Hải quân: BTL Vùng 4 điều 01 tàu vận chuyển 120 m3 nước cấp cho nhân dân xã đảo Bình Ca/Cam Ranh/Khánh Hòa.