Quân khu 5,7, 9 và Binh đoàn15, 16 đã vận chuyển, cấp 560 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn. Các Quân khu 5,7, 9 và Binh đoàn15, 16 điều động 27 CBCS, 231 DQTV, 08 phương tiện vận chuyển và cấp 560 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn. Cụ thể:

– Quân khu 5: Điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển cấp 50 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

– Quân khu 7: Bộ chỉ huy QS tỉnh Bình Phước và Đoàn kinh tế Quốc phòng 778 sử dụng 231 Dân quân vận chuyển 424 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân vùng hạn  hán các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

– Quân khu 9: Điều 04 CBCS, 02 ô tô vận chuyển 16 mnước cấp cho nhân dân vùng bị xâm nhập mặn thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

– Binh đoàn 15: Sử dụng 04 xe bồn, vận chuyển cấp 50 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

– Binh đoàn 16: Sử dụng 02 xe bồn, vận chuyển cấp 20 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán huyện Bình Phú, tỉnh Bình Phước.