Quân khu 5,9 và Quân chủng Hải quân đã vận chuyển và cấp 1.045m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng hạn hán

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

  Tình hình hạn hán khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các Quân khu 5, 9 và Quân chủng Hải quân đã điều động 55 CBCS, 44 DQTV; 176 lượt phương tiện vận chuyển và cấp 1.045 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng hạn hán. Cụ thể:

Quân khu 5: Điều động 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển cấp 43 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân vùng hạn hán huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

 Quân khu 9: Điều động 32 CBCS, 44 DQTV, 23 ô tô vận chuyển 78 mnước cấp cho nhân dân vùng hạn hán thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Quân chủng Hải quân: Điều động 03 tàu, 146 lượt xe ô tô vận chuyển 924 m2 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán huyện Bình Đại/Bến Tre, Tuy Phong/Bình Thuận, Hà Tiên/Kiên Giang.